Įdarbinimas ir stažuotėsStažuočių galimybės

Šiuo metu priimame paraiškas šioms stažuotėms:

  • 3:03 Praktikuojantys studentai
  • Teisinės stažuotės

Visos bakalauro praktikos pozicijos 2024 m. vasaros sesijai yra užpildytos.

Apygardos prokuroras Krusas yra įsipareigojęs įdarbinti ir išlaikyti darbuotojus, kurie atspindėtų mūsų aptarnaujamos daugiakultūrės bendruomenės įvairovę. Plymuto apygardos apylinkės prokuratūra suteikia lygias įdarbinimo galimybes visiems kvalifikuotiems asmenims, neatsižvelgiant į rasę, odos spalvą, religiją, lytį, seksualinę orientaciją, seksualinę tapatybę ar išraišką, genetiką, tautybę, amžių, negalią, nėštumą, politinę priklausomybę, veterano statusą ar bet kokį kitą statusą, kurį saugo vietos, valstijos ar federaliniai įstatymai.