Sysselsetting og praksisplasserInternship-muligheter

Vi tar nå imot søknader til følgende praktikantstillinger:

  • 3:03 Studentutøvere
  • Juridiske praktikantstillinger

Alle praktikantstillinger for sommersesjonen 2024 er besatt.

District Attorney Cruz er opptatt av å rekruttere og beholde medarbeidere som gjenspeiler mangfoldet i det flerkulturelle samfunnet vi betjener. Plymouth County District Attorney's Office gir like ansettelsesmuligheter til alle kvalifiserte personer uten hensyn til rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, seksuell identitet eller uttrykk, genetikk, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemming, graviditet, politisk tilhørighet, veteranstatus eller annen status som er beskyttet av lokal, statlig eller føderal lovgivning.