Nyhetsbrev

Høsten 2021

En melding fra statsadvokat Tim Cruz

I det siste har kontoret mitt blitt oversvømt av rapporter om nettsvindel. Vi straffeforfølger disse forbrytelsene så godt vi kan, men vi vil aller helst forhindre at de noen gang skjer. Ifølge en undersøkelse utført av Pew Research Center i april 2021 eier 85 % av alle voksne i USA nå en smarttelefon. Smarttelefoner og andre enheter som er koblet til internett, byr på en rekke farer som kan lokke intetanende ofre inn i nettet. Med dagens teknologi må vi alle være ekstra forsiktige for å beskytte oss mot farene som finnes i cyberspace.

Her er noen tips for å holde deg trygg når du er på internett:

Personverninnstillinger: Personverninnstillinger: bør settes så restriktivt som mulig.

Vær forsiktig med hva du legger ut på sosiale medier: Ikke del personlig informasjon, for eksempel innlegg som avslører fødselsdager, navn på familiemedlemmer og kjæledyrnavn, da dette kan hjelpe kriminelle med å gjette passordene dine og gjøre svindelen mer overbevisende.

Legg aldri ut innlegg i sinne: Hvis du legger ut innlegg i sinne, kan det skade omdømmet ditt og være straffbart. Det er ulovlig å true eller trakassere andre over Internett. Politiet har mulighet til å spore IP-adresser (internettprotokoll) tilbake til eieren av enheten - Du er aldri anonym, selv om du bruker et falskt navn.

Folk er kanskje ikke den de gir seg ut for å være: Begrepet "catfish" refererer til dem som lokker andre inn i et forhold ved å bruke en fiktiv personlighet på nettet. "Catfishing" er mer enn bare pinlig. Romantiske svindelforsøk blir fort til økonomiske svindelforsøk. Ifølge Federal Trade Commission var romansesvindel den største svindelen som rammet voksne over 60 år i 2020, med 139 millioner dollar i tap for eldre voksne.

Produkter du kjøper på nettet, er kanskje ikke det de gir seg ut for å være: Vær svært forsiktig med hvilke nettsteder du bruker når du handler på nettet. Hold deg til anerkjente selskaper. Dette gjelder spesielt for reseptbelagte legemidler. Det er vanskelig å skille forfalskede legemidler fra ekte vare, og forfalskede legemidler inneholder ofte fentanyl eller metamfetamin og kan være livsfarlige.

Vær på vakt mot phishing-svindel: Dette er falske e-poster som utgir seg for å være fra anerkjente selskaper for å lure til seg

enkeltpersoner til å oppgi personlig informasjon, for eksempel passord og kredittkortnummer. Hvis du mottar en e-post der du blir bedt om betalingsoppdateringer eller personlig informasjon, må du ikke svare. I stedet bør du enten gå direkte til selskapets nettside og gå inn på kontoen din. Her vil det stå om det er et problem med kontoen din.

Et godt tips å alltid huske på: Hvis du ikke ville gått bort til en fremmed og delt informasjonen du er i ferd med å legge ut, så ikke del den på internett.

Hvis du har blitt utsatt for svindel eller trakassering, kan du kontakte det lokale politiet eller mitt kontor for å få hjelp. Du kan føle deg flau, men husk at du har blitt svindlet av en profesjonell svindler. Ved å anmelde saken kan du hjelpe oss med å forhindre at andre faller for det samme
opplegget.


Våren 2021

En melding fra statsadvokat Tim Cruz

I 2017 ble Plymouth County District Attorney's Office valgt ut som ett av 14 nasjonale steder som mottok midler fra Project Safe Neighborhood(PSN).

I løpet av det siste tiåret har kontoret mitt hatt bemerkelsesverdig suksess med å redusere vold med skytevåpen i Brockton, særlig de siste tre årene, etter at Project Safe Neighborhoods ble iverksatt:

  • Grovt overfall med skytevåpen ... ennedgang på 15 % fra 2018 til 2019
  • Væpnet ran med skytevåpen ... ennedgang på 17 % fra 2018-2019

Det var også en nedgang på 23 % nedgang i antall personer som ble skutt fra 2018 til 2019.
Siden starten av PSN-tilskuddet i 2017 viser den fireårige trenden en nedgang på 32 % nedgang i skytevåpenrelaterte forbrytelser:

  • Grovt overfall...ned 41 prosent
  • Væpnet ran...ned 19 prosent
  • Overfall til drap...ned 14 prosent
  • Innbrudd i hjemmet....ned 80%
  • Drap...ned 57 prosent.

Det var også en nedgang på 34 % nedgang i antall personer som ble skutt i løpet av prosjektperioden.
Selv om 2020 bød på unike utfordringer i forbindelse med covid-19-pandemien, opplevde Brockton ikke den samme økningen i voldskriminalitet som de fleste andre steder i landet.

Rundt om i landet var byer vitne til en økning i antall drap, med et nasjonale gjennomsnittet stiger mer enn 35 % fra fra 2019 til 2020. 

I motsetning til dette opplevde Brockton en 20 % nedgang i antall drap fra 2019-2020, fra 5 til 4, og antall skytevåpenrelaterte drap gikk ned med 25 %, fra 4 til 3fra 4 til 3.

Det er viktig å sette i sammenheng at selv om vi har redusert voldskriminaliteten og drapene, har vi også redusert antall innsatte i fengslene ved Plymouth County House of Corrections med 65 % siden 2010.

Til tross for det utrettelige arbeidet til politiet og våre samarbeidspartnere i lokalsamfunnet, kan det forekomme akutte voldsepisoder. Vi tror at vår satsing på en helhetlig modell for voldsreduksjon, med forebygging, intervensjon, håndhevelse og gjeninnføring, fører til bedre resultater på lang sikt.

Gjennom forebygging og intervensjon fungerer PSN-strategien, og våre Safe Streets-partnere i lokalsamfunnet sørger for at de lave tallene for voldskriminalitet opprettholdes på lang sikt.


Høst/vinter 2020

Nyhetsbrevene våre er utviklet for å gi deg viktig informasjon om offentlig sikkerhet og de tjenestene som er tilgjengelige for deg gjennom statsadvokatembetet.

Offentlig sikkerhet har vært og er fortsatt vår høyeste prioritet. Vi er forpliktet til å beskytte barna våre, de eldre og lokalsamfunnene våre.  

For barna våre vil vi fortsette å utvide kontorets tradisjonelle rolle til å omfatte omfattende oppsøkende og forebyggende programmer i samarbeid med de lokale skolene og lokale tjenesteleverandører.  

Vi arbeider for å sikre at våre eldre får de nødvendige midler til å beskytte seg mot kriminalitet og overgrep.

Samarbeidet mellom innbyggerne i området og politimyndighetene har vist seg å være en effektiv metode for å bekjempe kriminalitet. Vi er fortsatt forpliktet til dette samarbeidet for å styrke revitaliseringen av alle lokalsamfunnene i Plymouth County.

Vi håper at du finner innholdet i dette nyhetsbrevet informativt og nyttig.