Delstatspolitiets etterforskningsenhet

SPDU i Plymouth County
statspolitietåpnes i et nytt vindu

Det finnes en etterforskningsenhet i Massachusetts State Police som utelukkende er knyttet til Plymouth County District Attorney's Office.

Delstatspolitiets etterforskningsenhet etterforsker alle typer alvorlig kriminalitet som begås i Plymouth County, inkludert, men ikke begrenset til, drap, seksuelle overgrep, barnemishandling, økonomisk kriminalitet, datakriminalitet, offentlige integritetsklager og ulovlige narkotikalovbrudd.

Delstatspolitiets etterforskningsenhet består av en seksjon for drap/generell etterforskning, en narkotikaseksjon og en seksjon for datakriminalitet.

Medlemmer av The State Police Detective Unit deltar jevnlig på møter og arrangementer i lokalsamfunnet, og sitter i ulike arbeidsgrupper. Ved å samarbeide med både lokale og føderale politimyndigheter har The State Police Detective Unit gjort enorme fremskritt i arbeidet med å betjene og beskytte innbyggerne i Plymouth County.


Seksjon for drap/generell etterforskning

I henhold til Massachusetts General Laws har statsadvokatens kontor ansvaret for å etterforske alle plutselige eller uovervåkede dødsfall som skjer under voldelige, mistenkelige eller uvanlige omstendigheter.

Disse dødsfallene etterforskes av statsadvokatens "Law Enforcement Representative", som i vårt fylke er delstatspolitiets etterforskningsenhet - drapsseksjonen, som er direkte underlagt statsadvokatens kontor. Delstatspolitiets etterforskningsenhet samarbeider med det lokale politiet i forbindelse med etterforskning av dødsfall. Det er statsadvokatens kontor som tar avgjørelsen om hvorvidt det skal reises tiltale for et dødsfall.


Seksjon for uoppklarte drap

Hvis noen har informasjon om et uoppklart drap, bør de kontakte delstatspolitiet på tlf: 508-894-2584

Enheten for uoppklarte drap etterforsker og overvåker drapssaker som har ligget mer enn ett år uten å bli oppklart. Enheten har for tiden 107 uoppklarte drapssaker med 118 ofre, med gjerningsdatoer fra 1961 og frem til i dag. Alle uoppklarte drapssaker blir tildelt en assisterende statsadvokat (ADA) og en vitneadvokat (VWA). ADA og VWA samarbeider med medlemmer av Massachusetts State Police Detective Unit, som er tilknyttet vårt kontor, og Massachusetts State Police Crime Lab for å intervjue vitner, gjennomføre storjuryetterforskning, analysere bevis og utføre rettsmedisinske tester der det er aktuelt.

Vi mener at alle ofre fortjener rettferdighet. Vi er opptatt av å løse disse sakene, stille gjerningsmennene til ansvar og gi ofrenes familie og venner en viss grad av oppreisning.

Alle som har informasjon om et uoppklart drap som har skjedd i Plymouth County, vennligst ring 508-894-2584.


Narkotikaseksjonen

Narkotikaseksjonen i delstatspolitiets etterforskningsenhet fokuserer først og fremst sine ressurser på å bekjempe trusselen som ulovlig narkotikahandel utgjør for innbyggerne i fylket.

I tillegg til å samarbeide tett med lokale politiavdelinger, samarbeider narkotikaseksjonen med føderale etater som Drug Enforcement Agency, Alcohol, Tobacco and Firearms, samt Immigration and Customs Enforcement.

I de senere årene har narkotikaseksjonen utvidet sin tradisjonelle rolle til å omfatte unike partnerskap med lokalsamfunnet, med regelmessige møter med innbyggere og kriminalitetsovervåkningsgrupper. Disse møtene har blitt avgjørende for å redusere kriminaliteten.

Lokalsamfunnet har spilt en rolle i å hjelpe politiet med å overvåke kriminell aktivitet i nabolagene.

Dette samarbeidet har gjort det mulig for lokalsamfunnet å forstå politiets rolle bedre, og det har gjort det mulig for narkotikaseksjonen å bygge opp et nettverk i lokalsamfunnet.


Seksjon for datakriminalitet

Internett er en nyttig og kraftfull ressurs som kan være en positiv kraft i alles liv. Internett blir imidlertid i økende grad brukt av seksualforbrytere som et middel til å gjøre barn til ofre.

Datamaskiner blir brukt til å begå alle typer tradisjonell kriminalitet. For å holde tritt med denne utviklingen har delstatspolitiets etterforskningsenhet opprettet en egen seksjon for datakriminalitet.

Seksjon for datakriminalitet etterforsker først og fremst utnyttelse av barn på nettet. Siden oppstarten har seksjonen hatt stor suksess med å identifisere, lokalisere og arrestere dem som utnytter uskyldige barn og bruker Internett som et middel til å møte barn for ulovlig kontakt.

Seksjon for datakriminalitet jakter aggressivt på nettovergripere, samt de som besitter og sprer barnepornografi. De etterforsker rutinemessig "Cybertips"åpnes i et nytt vindu som gis av National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).