Erklæring om offerets innvirkning

pexels-foto-tranebær-myr-boardwalk-avling

Ofre for kriminalitet og deres familier har rett til å delta og bli hørt i strafferettssystemet gjennom bruk av offeruttalelser. En offeruttalelse gir offeret en mulighet til å gi informasjon som dommeren kan ta i betraktning ved straffeutmålingen, og gir offeret mulighet til å sette ord på smerten, angsten og de økonomiske ødeleggelsene forbrytelsen har påført offeret og familien deres.


Å avgi en "erklæring om offerets innvirkning"

I henhold til Massachusetts General Laws Chapter 258B, section 3(p) har du som offer for en forbrytelse rett til å avgi en muntlig eller skriftlig uttalelse til retten etter at den tiltalte er funnet skyldig i rettssaken eller har innrømmet tilstrekkelige fakta. Denne uttalelsen omtales som en "Victim Impact Statement".

En offeruttalelse gir offeret en mulighet til å uttale seg til retten før straffeutmålingen, og gir retten viktig informasjon om blant annet de fysiske, følelsesmessige og/eller økonomiske konsekvensene forbrytelsen har hatt for deg, noe som fører til passende straffer og passende erstatning.

En offeruttalelse kan være skriftlig eller muntlig og kan legges frem for retten av offeret, et familiemedlem eller den assisterende statsadvokaten.

Selv om du velger å ikke forklare deg, bør du vite at den assisterende statsadvokaten som behandler saken, vil komme med en anbefaling om straffeutmåling. De vil blant annet ta hensyn til hva du mener om saken. Derfor vil den assisterende statsadvokaten eller bistandsadvokaten kontakte deg for å høre hva du mener om den pågående saken.

Spørsmål om hvordan man utarbeider en uttalelse fra offeret eller om tid og sted for straffeutmålingen, bør rettes til bistandsadvokaten eller aktor.

 

Skjema for uttalelse om offerets innvirkning