Δήλωση αντικτύπου του θύματος

pexels-photo-cranberry-bog-boardwalkcrop

Τα θύματα εγκλημάτων και οι οικογένειές τους έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ακουστούν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μέσω της χρήσης των δηλώσεων επιπτώσεων των θυμάτων. Η δήλωση επιπτώσεων στο θύμα παρέχει στο θύμα την ευκαιρία να παράσχει πληροφορίες στον δικαστή για να τις λάβει υπόψη του κατά την επιβολή της ποινής, και επιτρέπει στο θύμα να εκφράσει τον πόνο, την αγωνία και την οικονομική καταστροφή που προκάλεσε το έγκλημα στο θύμα και την οικογένειά του.


Κατάρτιση "δήλωσης αντίκτυπου του θύματος"

Σύμφωνα με τους Γενικούς Νόμους της Μασαχουσέτης, Κεφάλαιο 258Β, τμήμα 3(p), ως θύμα εγκλήματος έχετε το δικαίωμα να προσφέρετε προφορική ή γραπτή δήλωση στο δικαστήριο αφού ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος σε δίκη ή έχει παραδεχθεί επαρκή γεγονότα. Η δήλωση αυτή αναφέρεται ως "δήλωση αντίκτυπου του θύματος".

Η δήλωση επιπτώσεων στο θύμα δίνει στο θύμα την ευκαιρία να απευθυνθεί στο δικαστήριο πριν από την επιβολή της ποινής και παρέχει στο δικαστήριο βασικές πληροφορίες, όπως: τις σωματικές, συναισθηματικές και/ή οικονομικές επιπτώσεις που είχε το έγκλημα σε εσάς, οι οποίες οδηγούν σε κατάλληλες ποινές και κατάλληλη αποκατάσταση.

Η δήλωση επιπτώσεων στο θύμα μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και μπορεί να προσφερθεί στο δικαστήριο από το θύμα, ένα μέλος της οικογένειας ή τον βοηθό εισαγγελέα.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ακόμη και αν επιλέξετε να μην κάνετε δήλωση αντίκτυπου στο θύμα, ο βοηθός εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση θα διατυπώσει σύσταση για την επιβολή ποινής. Θα λάβει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τα συναισθήματά σας σχετικά με την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, ο βοηθός εισαγγελέα ή ο συνήγορος υποστήριξης των θυμάτων θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τα συναισθήματά σας όσον αφορά την εκκρεμή υπόθεση.

Ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας της δήλωσης αντίκτυπου του θύματος ή σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της καταδίκης θα πρέπει να απευθύνονται στον συνήγορο ή τον εισαγγελέα.

 

Το έντυπο δήλωσης επιπτώσεων του θύματος