Evènman Angajman Kominotè

Swearing nan Asistan Adam Mazonson

sèmante nanAprèmidi sa a, Mesye Adam Mazonson te vin asistan Avoka Distri Mazonson, k ap travay soti nan Tribinal Distrik Brockton.

Byenveni nan PCDAO!