Pwogram konfò konte Plymouth

Konfò chen Logos

Istwa Pwogram nou an:

Nan mwa mas 2021, Depatman Lapolis Hingham te kontakte biwo Avoka DistriK Plymouth la pou mande finansman pou akizisyon yon chen konfò pou Kominote Hingham. Aprè rechèch benefis yo ke yon chen konfò ta ka bay lapolis ak kominote respektif yo, Avoka Distri a Tim Cruz te bay Depatman Lapolis Hingham ak yon sibvansyon konfò pou kòmanse yon pwojè pilòt ki byen vit elaji nan Pwogram Konfò Konte Plymouth la.

Avoka Distri a Cruz devlope Pwogram Konfò Konte Plymouth la pou bay sèvis adisyonèl ak resous pou tout kominote ki nan Konte Plymouth. Biwo Avoka Distri Plymouth la bay yon mini-sibvansyon pou Plymouth Depatman Lapolis konte pou ede ak depans ki asosye ak trape, fòmasyon ak pran swen chen konfò yo.


Konsepsyon nou an:

Pwogram nou an fèt pou aplike pa swa Ofisye Resous Lekòl lokal la oswa Ofisye Polis Kominote Depatman Kominote a, ki nan vire vin manch chen an ak sèl gadyen.  Tou de manch lan ak chen an konfò vin manm nan Pwogram Konfò Konte Plymouth la epi yo oblije sibi tout fòmasyon ki nesesè nan pwosesis sètifikasyon an kalifye kòm yon konfò / terapi / chen resous kominote a.  Tou de manch lan ak chen konfò yo disponib pou ede pa sèlman nan kominote yo, men nan tout kominote atravè Konte Plymouth kòm yon pati nan ekip repons rejyonal nou an.


Konsènan Pwogram nou an:

Rezo nou an nan Plymouth Konte Chen yo prezan nan lekòl nou yo bay sipò emosyonèl pou elèv yo pandan jounen an, ak kominote a nan mitan lannwit ak nan wikenn. Manch nou yo ak ekip chen konfò nou yo travay avèk anplwaye Biwo Avoka Distri Plymouth la nan evènman kominotè atravè Konte Plymouth epi yo pral bay sèvis konfò nan Sant Defans Timoun nou yo ak biwo nou an. Ekip chen konfò nou yo sou men kòm yon pati nan ekip repons rejyonal nou an bay èd mityèl pou kominote yo nan tan nan kriz.


Objektil nou:

Kriz opioid la te anpil afekte pa sèlman Massachusetts, men Plymouth Konte an patikilye.  Konte nou an malerezman temwen dè milye de twòp ak lanmò twòp, anpil nan yo te jèn adilt. Efè rip la pwolonje byen lwen nan kominote a kòm fanmi, zanmi, vwazen, ak lekòl yo eseye fè fas ak konsekans lan.  Chen konfò nou yo ap pwouve yo dwe yon avantaj fòmidab pa bay sèvis konfò bay moun ki nan kominote yo ki te afekte pa riple sa yo. 

Misyon ak objektif Pwogram Konfò Konte Plymouth la se bay konfò ak sipò emosyonèl pou byennèt timoun ki an danje dwòg, elèv ki gen Eksperyans Timoun Advèsè (ACES), ak lòt moun ki mande pou sèvis sa a nan kominote Konte Plymouth la.  


Ekspansyon nou an:

Kounye a, nou gen 22 chen nan pwogram nou an.

Nan mwa janvye 2024, Biwo Komisè Gouvènman Plymouth la te resevwa apwobasyon pou yon chanjman dimansyon nan sijè ki abòde lan DOJ / COSSUP Dwòg ki an danje sibvansyon Inisyativ pou Timoun ki an danje. DOJ la apwouve realizasyon $447,000.00 pou Pwogram Konfò Konte Plymouth la pou fòmasyon, ekipman ak yon evalyasyon akademik nan pwogram nou an pou 15 nan chen konfò nou an ki regilyèman vizite lekòl K-12 nou yo.

Pwogram Konfò chen nou an elaji gen ladan 4 chen Konfò adisyonèl ki travay deyò sistèm lekòl K-12 yo. Kat chen sa yo travay tou nan kominote nou yo epi yo se manm ekip repons rejyonal nou an. Nou gen 2 chen konfò nan Inivèsite Bridgewater Ki travay avèk elèv yo nan kanpis la, yon chen konfò nan Depatman Cherif Plymouth la ki regilyèman vizite ak Sant Senior ak yon chen konfò nan Ti gason Marshfield & ti fi ki travay ak elèv yo apre lekòl.

Swiv nou: