Montre kab

Kraze logo sik la

"Kraze sik la" se yon nouvo seri pran sou epidemi an Opioid ki afekte kominote nou yo.  Gouvènman sa a Aksè Kab Montre la pwodwi pa PACtv epi li anime pa Avoka Distri a Tim Cruz ak Cherif Joe McDonald.


Balans logo jistis

 "Echèl jistis la" se yon Montre Aksè Gouvènman an, ki te pwodwi pa PActv ak anime pa Avoka Distri a Tim Cruz.

TRIAD Logo

 "Senior Sekirite" se yon Montre Aksè Gouvènman an Aksè Kab, ki te pwodwi pa PACTV ak Kominote Estasyon Televizyon atravè Konte Plymouth. Li anime pa Direktè COA ak sijè sekirite karakteristik ak Avoka Distri a Tim Cruz oswa Cherif Joe McDonald.Epizòd ki disponib yo