Evènman Angajman Kominotè

Jou konsyantizasyon Vyolans Domestik

Tab resousBiwo Komisè Gouvènman Plymouth la te patisipe nan Jou Konsyantizasyon Vyolans Domestik la, ki te fèt nan dat 17 oktòb 2016 nan Inyon Etidyan nan Kolèj Kominote Massoit.

Reprezantan ki soti nan biwo nou an te nan men yo ofri resous ak enfòmasyon.