Arrangementer for samfunnsengasjement

Bevisstgjøringsdag for vold i nære relasjoner

RessurstabellPlymouth County District Attorney's Office deltok på Domestic Violence Awareness Day, som ble avholdt 17. oktober 2016 i Student Union ved Massasoit Community College.

Representanter fra vårt kontor var til stede for å tilby ressurser og informasjon.