Arrangementer for samfunnsengasjement

Plympton Night Out 2023 og heising av det historiske Mount Rushmore-flagget

4En vakker kveld for 2023 Plympton Night Out, takk til Chief Matt Ahl og Plympton Police and Fire Departments for å organisere dette viktige samfunnsarrangementet.
Det historiske Mount Rushmore-flagget ble heist for å åpne Plympton Night Out-festlighetene.
"Mount Rushmore-flagget har vært på en 35 år lang reise på 3 millioner kilometer, og har krysset tre kontinenter. Flagget har offisielt representert USA i over 30 land.
Flagget ble bestilt av det amerikanske innenriksdepartementets nasjonalparktjeneste i 1986, sydd sammen og innviet på Kennedy Presidential Library i Boston før det ble lagret en tid om bord på USS Constitution.
I 1994 ble dette flagget det første amerikanske flagget som ble ført under Den engelske kanal.
Selv om dette flagget ble brettet ut på Plympton Town Green i 2018, har det aldri vært heist i byen. Denne flaggheisingen kan være siste gang flagget heises i Plymouth County, ettersom flagget etter planen skal pensjoneres tidlig i 2024." Plympton offentlige bibliotek