Laprès Degaje

Carver Man kondane pou prizon eta a, te bay lòd pou peye Restitisyon konplè pou Konplè pou Vòlè $ 1.1 milyon dola soti nan viktim ajeDownload PDF

Kontak: Beth Stone- (508) 584-8120

PLYMOUTH – Yon nonm Carver ki te òkèse yon konplo pou defann yon vwazen aje nan $ 1.1 milyon dola yo te kondane pou Prizon Eta a, Plymouth County Distri a Timote J. Cruz te anonse.

Nan dat 4 me 2017, apre yon semèn, jijman jiri-anile nan Tribinal Siperyè Plymouth, 46-zan Jamie M. Ferreira te jwenn koupab de kat konte nan Larceny plis pase $ 250, de (2) konte nan Kreyasyon yon tikè lotri fo ak yon sèl peyi nan Forjery, Uttering yon Chèk ak Larceny plis pase $ 250. Jodi a, Jij Christopher Muse te kondane Ferreira pou sèvi 6-8 ane nan Prizon eta a sou Flite ak Chèk yon chaj Chèk. Ferreira te kondane tou pou sèvi 4-5 ane nan Prizon pou kouri konkouran ak 6-8 ane yo sou akizasyon ki rete yo. Ferreira te bay lòd pou peye restitisyon konplè nan montan $ 1.1 milyon dola nan viktim nan ak sèvi pwobasyon pou senk ane ak kondisyon an ke li rete lwen epi yo pa gen okenn kontak ak viktim nan ka sa a. Commonwealth la te mande ke Ferreira sèvi 10-15 ane nan Prizon eta a pou akizasyon yo dwe swiv pa 10 zan nan pwobasyon.

"Plis pase yon peryòd 10 zan, akize a sistematikman vòlè plis pase yon milyon dola soti nan viktim nan granmoaj nan ka sa a pa presize sou konfyans li, amitye ak bòn volonte," DA Cruz te di. "Mesye Ferreira te ofri espwa repete nan ranbousman ak amitye, sèlman pou dezabiye fanm sa a nan ekonomi lavi li nan yon fason patikilyèman mechan ak chemine. Nou kontan dèske li pral kounye a pase tan nan Prizon eta a pou vyolasyon konfyans li nan ka sa a."

Viktim nan nan ka sa a te kwè ke li te itilize lajan difisil-touche li ke li te sove plis pase 20 ane pou ede yon zanmi bezwen, men li te olye ke mesye Ferreira te bay manti. Ferreira te òdone yon konplo elabore pou konvenk viktim nan granmour aje yo ba li prè sibstansyèl total apeprè $ 1.1 milyon dola ant 2005 ak 2011. Konplo a te baze sou kolateral bogus, ki gen ladan yon fo $4 milyon dola genyen tikè lotri, fo nòt pwomès, ak fo chèk pwosè. Ferreira te ale byen lwen tèlman ke nan 2010, li te kreye yon nonm fiktif sipozeman ki asosye ak yon konsesyonè machin ke viktim nan te konn sèlman pa telefòn. Lè sa a, Ferreira te ede konvenk viktim nan pou ba li plis pase $40,000 nan direksyon pou acha a nan yon cadilla fiktif.

###

Jen 1, 2017